തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

എറണാകുളം - കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എം. പി. ഐ ഫെബീഷ് വി. ജോര്‍ജ്ജ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 ചെള്ളയ്ക്കപ്പടി സീന ജോണ്‍സണ്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 മഞ്ചേരിക്കുന്ന്. ബിജു ജോണ്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
4 വടകര ഓമന ബേബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 കുങ്കുമശ്ശേരി വത്സമ്മ ബേബി കൌൺസിലർ കെ.സി (എം) വനിത
6 പൈറ്റക്കുളം ജീനാമ്മ സിബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ദേവമാത ഗ്രേസി ജോര്‍ജ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 സബ്സ്റ്റേഷന്‍ ലിനു മാത്യു കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
9 അമ്പലം ബിന്ദു മനോജ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രിന്‍സ് പോള്‍ ജോണ്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 മംഗലത്തുതാഴം വസുമതി അമ്മ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 മംഗലത്തുതാഴം സൌത്ത് ലീല കുര്യാക്കോസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 അര്‍ജ്ജുനന്‍ മല നളിനി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ബാപ്പുജി സി. എന്‍. പ്രഭകുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 ടൌണ്‍ എം എം അശോകന്‍ കൌൺസിലർ എന്‍.സി.പി ജനറല്‍
16 യു. പി. സ്കൂള്‍ പി. സി. ജോസ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 ചോരക്കുഴി എ. എസ്. രാജന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
18 ചമ്പമല സി . വി ബേബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 ശ്രീധരീയം ഒാമന മണിയന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 തളിക്കുന്ന് ഷീബ രാജു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 വെങ്കുളം സാറ ടി. എസ്. കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
22 കിഴകൊമ്പ് സെന്‍റര്‍ വിജയ ശിവന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
23 ഇടയാര്‍ ഈസ്റ്റ് സണ്ണി കുര്യാക്കോസ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
24 പീടികപ്പടി തോമസ് ജോണ്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
25 ഇടയാര്‍ വെസ്റ്റ് റോയി എബ്രഹാം കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍