മുനിസിപ്പാലിറ്റി || കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (എറണാകുളം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

വിജയ ശിവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴകൊമ്പ് സെന്‍റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയ ശിവന്‍
വിലാസം നെടുങ്ങോട്ടില്‍, കിഴകൊമ്പ്, കിഴകൊമ്പ്-686662
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497444897
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം കൊമേഴ്സ്
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം