മുനിസിപ്പാലിറ്റി || കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (എറണാകുളം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

റോയി എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടയാര്‍ വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് റോയി എബ്രഹാം
വിലാസം ചാത്തംതടത്തില്‍, ഇടയാര്‍, ഇടയാര്‍-686662
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947092422
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം കൊമേഴ്സ്
തൊഴില്‍ കൃഷി