തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : രാഖി ആന്‍റണി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : എം പി ബിജു
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
എം പി ബിജു ചെയര്‍മാന്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സീനത്ത് ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അമ്പിളി ഷിബു ചെയര്‍മാന്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബി കെ ഉദയകുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍