ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജ് കുമാര്‍ കെ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നന്നാട്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജ് കുമാര്‍ കെ ആര്‍
വിലാസം കാളിയാഞ്ഞിലിമൂട്ടില്‍, നന്നാട്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍-689109
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6238354258
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ സര്‍വ്വീസ്