ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജനി രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലുവാതുക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രജനി രാജന്‍
വിലാസം രാജീവ് ഭവന്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍, അടുതല-691579
ഫോൺ 9567572148
മൊബൈല്‍ 9567572148
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം +2, റ്റി.റ്റി.സി.
തൊഴില്‍