ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജയകുമാര്‍‌ ഡി.എല്‍.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാമ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് അജയകുമാര്‍‌ ഡി.എല്‍.
വിലാസം അജയ ഭവന്‍, ശ്രീരാമപുരം, കല്ലുവാതുക്കല്‍-691578
ഫോൺ 9895939297
മൊബൈല്‍ 9895939297
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ വ്യവസായം