ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബൈജു ലക്ഷ്മണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇ.എസ്.ഐ
മെമ്പറുടെ പേര് ബൈജു ലക്ഷ്മണന്‍
വിലാസം അശോകം, പാരിപ്പള്ളി, പാരിപ്പള്ളി-691574
ഫോൺ 9961404888
മൊബൈല്‍ 9961404888
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ., ബി.എഡ്., സെറ്റ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍