ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ചന്ദ്രിക ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേളമാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ചന്ദ്രിക ടീച്ചര്‍
വിലാസം വി.വി. നിവാസ്, വേളമാനൂര്‍, വേളമാനൂര്‍-691574
ഫോൺ 9446964331
മൊബൈല്‍ 9446964331
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊഫഷണല്‍
തൊഴില്‍ റിട്ട. ടീച്ചര്‍