ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലേഖ.റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തിക്കര കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലേഖ.റ്റി
വിലാസം തിരുവോണം, തുരുത്തിക്കര, തുരുത്തിക്കര-690540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446102606
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
തൊഴില്‍