ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമല്‍ രാജ്. ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെറ്റിമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് അമല്‍ രാജ്. ആര്‍
വിലാസം രാജ് ഭവനം, ഐവര്‍കാല, ഐവര്‍കാല കിഴക്ക്-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747264215
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍