|| കൊടുവള്ളി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2010

കൊടുവള്ളി (കോഴിക്കോട്) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2010 ല്‍ ) :

ടി.പി.രതീദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുത്തമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.പി.രതീദേവി
വിലാസം ചെറിയങ്ങോട്ട്, വാവാട്, വാവാട്-673572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086277466
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍