തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : എം.കെ വേണുകുമാര്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ജാസ്മിന്‍ മെമ്പര്‍
3
ഐ.തമ്പി മെമ്പര്‍
4
ശാലിനി മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഡി,കൃഷ്ണകുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
തങ്കമണി വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
3
ബിന്ദു ശിവാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
എസ്.വിജയകുമാരി ചെയര്‍മാന്‍
2
മണിലേഖ.എം മെമ്പര്‍
3
വി.സനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കെ.വിശ്വപ്രസാദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ഷൈനി മെമ്പര്‍
3
തുളസി.റ്റി മെമ്പര്‍