തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : മനോജ് കുമാര്‍. എം
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ശ്രീജ. ആര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്രീജ. ആര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ജെ. എം. മര്‍ഫി മെമ്പര്‍
3
പ്രീജാ മുരളി മെമ്പര്‍
4
ഷാനി. എസ്. എസ് മെമ്പര്‍
5
ബാബു. വി മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വി. വേണുകുമാരന്‍ നായര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
സുരേഷ്. ആര്‍. സി മെമ്പര്‍
3
പ്രീതന്‍ ഗോപി മെമ്പര്‍
4
സുഷമ. ജി മെമ്പര്‍
5
റീന. എസ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കടയില്‍ സലീം ചെയര്‍മാന്‍
2
കെ. വേണു മെമ്പര്‍
3
ലൌലി. സി. ആര്‍ മെമ്പര്‍
4
ശ്യാമ. എ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കെ. എം. മാധുരി ചെയര്‍മാന്‍
2
സബിത. ഡി. എസ് മെമ്പര്‍
3
അനന്തലക്ഷ്മി. എസ് മെമ്പര്‍
4
അരുണ്‍. കെ. എസ് മെമ്പര്‍