ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആർ. രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്ക് കൊച്ചുമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് ആർ. രാജേഷ്
വിലാസം കോട്ടക്കൽ, വടക്ക് കൊച്ചുമുറി, ഗോവിന്ദമുട്ടം-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847121099
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവർ