ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീദേവി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റികുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീദേവി ടീച്ചര്‍
വിലാസം വെളിച്ചപ്പാട് തെക്കതില്‍, പത്തിയുര്‍ കിഴക്ക്, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606622352
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം, സഹകരണ മേഖലയില്‍ ബിരുദം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ അദ്ധ്യാപിക