ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലേഖ ജി.വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലേഖ ജി.
വിലാസം ശ്രീലത ഭവനം, പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്‌, തെക്കേക്കര-690107
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747778578
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍