ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാജിലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാജില
വിലാസം കുന്നംപള്ളിയില്‍, പാനൂര്‍, പല്ലന-690515
ഫോൺ 9847470824
മൊബൈല്‍ 9744508149
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല