ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു കുരുവിളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഴുക്കീര്‍മേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു കുരുവിള
വിലാസം മാളിയേക്കല്‍ ചെല്ലാട്ട്, കല്ലിശ്ശേരി, കല്ലിശ്ശേരി-689124
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496551187
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ലാബ് ടെക്നീഷന്‍
തൊഴില്‍