ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേന്ദ്രന്‍നായര്‍.റ്റി.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീഴ്വന്മഴി വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേന്ദ്രന്‍നായര്‍.റ്റി.സി
വിലാസം തെക്കുംചേരില്‍, കീഴ്വന്മഴി, പാണ്ടനാട്-689506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847064424
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍