ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈനി ഷാനവാസ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഞാഞ്ഞുക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈനി ഷാനവാസ്‌
വിലാസം ഷാ മഹൽ, കൊല്ലക്കടവ്, കൊല്ലക്കടവ്-690509
ഫോൺ 9562457397
മൊബൈല്‍ 9562457397
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ സോഷ്യൽ സർവീസ്