ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.കെ.സദാനന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.കെ.സദാനന്ദന്‍
വിലാസം കണ്ണങ്ങാട്ടില്‍ ശ്രീഭവന്‍, കാരക്കാട്, കാരക്കാട്-689504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961631979
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍