ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോജി എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണലേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോജി എബ്രഹാം
വിലാസം തുണ്ടത്തില്‍, തലവടി, തലവടി സൗത്ത്-689572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526142827
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എല്‍സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍