ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വര്‍ഗ്ഗീസ് എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അംബേദ്ക്കര്‍ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് വര്‍ഗ്ഗീസ് എബ്രഹാം
വിലാസം ചെറുവള്ളിക്കാട്, വാടയ്ക്കല്‍, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847744249
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍