ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിത പ്രദീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എം സി എച്ച് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിത പ്രദീപ്
വിലാസം വെട്ടയ്ക്കല്‍, നീര്‍ക്കുന്നം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605121767
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം തരം
തൊഴില്‍ പീലിംഗ്