ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.എസ്.ഗീതാകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് വി.എസ്.ഗീതാകുമാരി
വിലാസം നാരായണീയം, കലവൂര്‍, കലവൂര്‍-688522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061139205
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ ബി എഡ്
തൊഴില്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍