ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജാത അശോകന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയ കലവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുജാത അശോകന്‍
വിലാസം കുന്നേല്‍വെളി, നോര്‍ത്താര്യാട്, പാതിരപ്പള്ളി-688521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633099721
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍