ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്യ എസ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാടയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്യ എസ് കുമാര്‍
വിലാസം ചിറെവെളിയില്‍, മാടയ്ക്കല്‍, കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6238904890
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
തൊഴില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടീച്ചര്‍