ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി രാഹുൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശ്രീകണ്ടമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് പി രാഹുൽ
വിലാസം മുണ്ടകംവെളി, ശ്രീകണ്ഠമംഗലം, മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്-688527
ഫോൺ 7403330266
മൊബൈല്‍ 7510915164
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍