ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമണി അനിരുദ്ധന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനയ്ക്കല്‍ ക്ഷേത്രം
മെമ്പറുടെ പേര് രമണി അനിരുദ്ധന്‍
വിലാസം തൈച്ചിറയില്‍, പള്ളിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം-688541
ഫോൺ 8281565067
മൊബൈല്‍ 8281565067
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എല്‍സി
തൊഴില്‍