ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളുന്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ കെ
വിലാസം മേലേവിള പുത്തൻ വീട്, വെളുന്തറ, ചരിപ്പറമ്പ്-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495681490
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കൻററി
തൊഴില്‍ ആശാ വർക്കർ