ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മേഴ്സി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അടുതല
മെമ്പറുടെ പേര് മേഴ്സി ടീച്ചര്‍
വിലാസം കിഴക്കുംകര, അടുതല, അടുതല-691579
ഫോൺ 8590676857
മൊബൈല്‍ 8590676857
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ., ബി.എഡ്., എച്ച്.ഡി.സി.
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍