ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോളേജ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ ബി
വിലാസം ക്രസന്‍റ് ഹോം, പേരൂര്‍, ടി കെ എം സി-691005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8848193536
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക