ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിൽകുമാർ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞാവെളി
മെമ്പറുടെ പേര് അനിൽകുമാർ വി
വിലാസം വേളിക്കാട്ട് പുത്തൻവീട്, കാഞ്ഞാവെളി, കാഞ്ഞാവെളി-691602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947475909
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ സഹരണസംഘം ജീവനക്കാരൻ