ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഡോണ ജൊസ്ഫിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിത്തുറ
മെമ്പറുടെ പേര് മഡോണ ജൊസ്ഫിന്‍
വിലാസം മഡോണഹൌസ്, ഇടത്തുരുത്ത്, -691583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8893198325
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍