ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാമ്പഴത്തറ സലീംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഴുതുരുട്ടി
മെമ്പറുടെ പേര് മാമ്പഴത്തറ സലീം
വിലാസം വാഹിദ് ബില്‍ഡിംഗ്, ഇടപ്പാളയം, ഇടപ്പാളയം-691309
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447453701
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വർക്ക്