ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജന്‍ നാട്ടിശ്ശേരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നാട്ടിശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് രാജന്‍ നാട്ടിശ്ശേരി
വിലാസം കാവിന്റെ മേലേതില്‍, ഐവര്കാല പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക്, പുത്തനമ്പലം-691553
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947810044
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍