ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോതപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സുധ
വിലാസം ശ്രുതിലയം, കോതപുരം, കാരാളി ജം-690521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895151429
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, ബി,എഡ്
തൊഴില്‍