ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷഹുബാനത്ത്.വൈവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷഹുബാനത്ത്.വൈ
വിലാസം പിളളവീട്ടില്‍ ഐക്കരകുറ്റിവിളയില്‍, മൈനാഗപ്പളളി, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 9447306708
മൊബൈല്‍ 9447306708
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍