ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീബസിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടപ്പ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബസിജു
വിലാസം കോശി ഭവനം, മൈനാഗപ്പളളി, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 8086008203
മൊബൈല്‍ 8086008203
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ഇല്ല