ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി.സേതുലക്ഷ്മിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ബി.സേതുലക്ഷ്മി
വിലാസം കൈലാസം, വേങ്ങ, വേങ്ങ-690521
ഫോൺ 9961651143
മൊബൈല്‍ 9947784231
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി,ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍