ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷിജിന നൌഫല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിജിന നൌഫല്‍
വിലാസം പറങ്കിമാംവിള കിഴക്കേ തുണ്ടില്‍, വേങ്ങ ഐ.സി.എസ്, വേങ്ങ-690521
ഫോൺ 9744843683
മൊബൈല്‍ 9744843683
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ളസ്ടൂ
തൊഴില്‍ ഇല്ല