ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷാകുമാരി.ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടവനശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാകുമാരി.ബി
വിലാസം വിഷ്ണു ഭവനം, മൈനാഗപ്പളളി, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 9846543385
മൊബൈല്‍ 9846543385
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍