ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജലജ രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ജലജ രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം റോജാസ്, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 8590485810
മൊബൈല്‍ 9061411946
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി