ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.എം.സെയ്ദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.എം.സെയ്ദ്
വിലാസം പാലത്തറയില്‍ വീട്, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 8289828799
മൊബൈല്‍ 9447279616
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വ്യവസായം