മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ എസ്
വിലാസം ചരുവിള വീട്, ജനാര്‍ദ്ദനപുരം, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895061729
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍