മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ അശോകന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ജവഹര്‍ പാര്‍ക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ അശോകന്‍
വിലാസം അര്‍ച്ചന, നിയര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ 04702602364
മൊബൈല്‍ 9895261215
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ -ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല