മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിതിന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് നിതിന്‍ നായര്‍
വിലാസം ശ്രീഹര്‍ഷം, മൈതാനം, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846689144
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം M.Com
തൊഴില്‍ ഇല്ല