മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രേയസ്സ് എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുങ്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രേയസ്സ് എന്‍
വിലാസം മഞ്ചാടി, ആറാട്ട് റോഡ്‌, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846327216
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ -ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്