മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ ഇന്ദുലേഖ സി യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാന്നികോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ ഇന്ദുലേഖ സി യു
വിലാസം കുന്നുവിളാകം, പുല്ലാന്നിക്കോട്, ഇടവ-695311
ഫോൺ 9895373657
മൊബൈല്‍ 9633812118
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം MA BED, Mphil, PHD
തൊഴില്‍ ഇല്ല